Czym jest i jak działa fundraising?

Zabezpieczenie odpowiedniego budżetu na realizację celów to bez wątpienia jeden z najważniejszych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej. Sposobów na pozyskanie odpowiednich środków może być wiele, lecz w ostatnich latach jeden z nich szczególnie zyskał na popularności, wyraźnie zaznaczając swoją obecność w branżowych publikacjach, jak również w biznesowych kuluarach. Lecz czym tak naprawdę jest fundraising i jak skutecznie przeprowadzić taką kampanię? Poniżej omawiamy najważniejsze aspekty tego zagadnienia.

Czym jest fundraising – definicja

Podstawowa definicja tego zagadnienia okazuje się mało zaskakująca, a głosi ona, że jest to proces pozyskiwania środków z różnorodnych źródeł – mogą to być między innymi osoby prywatne, przedsiębiorstwa, a także instytucje rządowe. Choć sam mechanizm najczęściej utożsamiany jest z działalnością organizacji, które w swojej istocie nie są nastawione na zysk, sam termin – szczególnie w nomenklaturze anglojęzycznej – może również funkcjonować w odniesieniu do kampanii politycznych oraz inwestycji mających na celu pomnażanie kapitału.

Nie zmienia to jednak faktu, że najczęstszym inicjatorem kampanii fundraisingowych są organizacje non-profit, których działalność definiowana jest jako pożyteczna z punktu widzenia społeczeństwa. Mowa tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju zbiórkach charytatywnych, działalności edukacyjnej, religijnej, naukowej i artystycznej, a także hospicjach i domach dziecka.

Fundraising – o czym warto pamiętać

Opracowując plan kampanii fundraisingowej, należy mieć na uwadze, że jest to proces długofalowy – warto zatem przygotować się na to, że upragnione efekty nie będą natychmiastowe. Cała koncepcja opiera się raczej na budowaniu długotrwałych relacji, opartych na przywiązaniu do sprawy oraz wzajemnej świadomości potrzeb, a nie na jednorazowych gestach i impulsywnym działaniu.

Częstym błędem, popełnianym przez organizacje pragnące pozyskać środki, jest usilne unikanie powierzenia takiej kampanii zewnętrznemu profesjonaliście, zamiast tego delegując to zadanie osobie już obecnej w strukturach podmiotu, której może jednak brakować kompetencji i doświadczenia w tym zakresie. Cechy dobrego fundraisera to przede wszystkim znajomość specyfiki rynku oraz rządzących nim mechanik, a także rozległa wiedza z zakresu sprzedaży i marketingu, co nierzadko okazuje się niezbędne do skutecznego uzupełniania budżetu.

Różne odsłony fundraisingu

Sposobów na dotarcie do potencjalnych darczyńców jest wiele. Począwszy od tradycyjnych metod wykorzystujących pocztę – zarówno w odsłonie rzeczywistej, jak i elektronicznej – aż po możliwość przekazania 1% podatku. Potencjalnym źródłem finansowania są także granty i dotacje rządowe, jak również umowy sponsoringowe z przedsiębiorstwami.

Cyfryzacjafirm.pl – Wsparcie dla małych i średnich firm

Aspektem nierzadko decydującym o sukcesie fundraisingu jest indywidualne podejście do każdego przypadku, zarówno w zakresie rodzaju organizacji, która pozyskuje środki, jak i w odniesieniu do konkretnych źródeł finansowania. Jednak przy pełnym zaangażowaniu całego zespołu oraz posiadając odpowiednie wsparcie, w dłuższej perspektywie możemy liczyć na naprawdę satysfakcjonujące efekty.

Polecane pomysły na biznes: